Biljard

pool

UnderholdningRegler ved ruinen er internationale regler.
Åpningsstøt.
Dersom 8-ballen går ned i åpningsstøtet kan den som sprer velge ny spredning eller legge 8-ballen tilbake på spot og fortsette spillet. Spilleren fortsetter spillet med start bak hodelinjen.

Valg av ballgruppe.
Valg av hele eller halve baller er ikke bestemt etter spredning selv om baller er senket fra en eller begge ballgrupper. Bordet er alltid åpent etter spredning. Den som sprer kan fortsette spillet dersom det blir senket baller fra en eller begge ballgrupper. Hvis ingen ball blir senket, går turen til motspilleren.
Valg av hele eller halve baller er først bestemt når man har senket en ball i det hullet man melder, etter spredning.’

Fortsettelse av spillet.
En spiller kan fortsette å spille så lenge han får ned meldte baller fra egen ballgruppe. Dette gjelder også hvis baller fra motspillerens ballgruppe senkes i samme støtet. Motpartens baller skal ikke legges tilbake på bordet, heller ikke de som går ved feilstøt. Kombinasjonsstøt (skyss) og forvant eller tillatt, men også her gjelder at egen ballgruppe må treffe først og at ballen meldes. Når en spiller ikke får ned meldt ball i anvist hull, eller gjør en feil, mister han sin tur og motspilleren overtar.

Seier.
Spillet er vunnet når man får ned 8-ballen feilfritt etter først å ha senket alle ballene fra egen ballgruppe. 8-ballen må meldes som alle de andre ballene, men man kan velge hvilket hull man vil.
Misser man 8-ballen i første forsøk, kan man melde og senke den i et annet hull neste støt, osv. Det er tillat å bruke motpartens baller for å senke 8-ballen så lenge men treffer 8-ballen først.

Tap.
Spillet er tapt hvis:
-8-ballen senkes før alle ballene i egen ballgruppe er senket.
-8-ballen senkes ved feilstøt
-8-ballen senkes i et annet hull enn meldt eller hopper av bordet.
-Man gjør et forsøk på å senke 8-ballen og køballen forløper.

Feilstøt.
-Man treffer ikke ball fra egen ballgruppe først.
-Man treffer egen ballgruppe, men ingen ball går i vant eller hull.
-Nummerball eller køball hopper av bordet.
-Nummerballer skal ikke legges tilbake på bordet hvis de hopper av.
-Køball går i hull.
-Spilleren berører en ball med køen, klærne eller kroppen.

Ved alle feilstøt kan spilleren legge køballen hvor som helst på bordet.

Bilder


 Printable Version
Meny

What's Related

These might interest you as well
Web Pages

Bulletin Board